Σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της διαβίβασης σε πραγματικό
χρόνο και για κάθε μία συναλλαγή των δεδομένων των λιανικών συναλλαγών, που
διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), προχώρησε η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποσύρονται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί
Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ.
1234/2002 και 1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή
δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις 31 Ιουλίου
2020, την παύση αυτών, στο TaxisNet ή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως αναλυτικά
καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Διαβάστε αναλυτικά τον κατάλογο των αποσυρόμενων μηχανισμών, ΕΔΩ.

Δείτε την απόφαση Α.1024/2020, “Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ”

Δείτε το ΦΕΚ 1812/12/5/2020 για την παράταση έως 31/7/2020.