Η Easy Solutions αποτελεί και προνομιακό συνεργάτη μερικών από τις σημαντικότερες εταιρίες λογισμικού, τόσο στην Ελλάδα (Epsilon Net), όσο και διεθνώς (Alexander Moore-SAP Software Solutions).