ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εφαρμογές μηχανογράφησης νέας γενιάς που εξυπηρετούν τις διαχρονικές ανάγκες των εμπορικών συστημάτων. Προσαρμογή πάντα στις τρέχουσες ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης. Ενιαίο περιβάλλον για όλα τα υποσυστήματα που αφορούν μια σύγχρονη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση όπως τους συναλλασσόμενους, την αποθήκη, τις αγορές, τις πωλήσεις, τα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική. Εύκολη διαδικασία εγκατάστασης-παραμετροποίησης με φιλικά εργαλεία προς τον χρήστη και δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς δεδομένων από άλλες εφαρμογές της αγοράς.

CLOUD

Η Easy Solutions προσφέρει υπηρεσίες cloud, δηλαδή την τεχνολογία που επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί λογισμικό, υπηρεσίες και δεδομένα τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα σε δικό του υπολογιστή με μόνο απαραίτητο συστατικό την ύπαρξη σύνδεσης στο Internet. Με την τεχνολογία αυτή καθίσταται δυνατή η διάθεση προϊόντων λογισμικού με τη μορφή Software as a Service. Η Easy Solutions επενδύει στο cloud computing καθώς είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει ευέλικτη, on-demand δικτυακή πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο σύνολο παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων (όπως δίκτυα, servers, αποθηκευτικοί χώροι, εφαρμογές και υπηρεσίες), το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί γρήγορα και να διατεθεί με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδραση με τον πάροχο της υπηρεσίας.

CRM

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της σχέσης με τους πελάτες σας και απαραίτητο εξοπλισμό για το τμήμα πωλήσεών. Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και παρέχει ολοκληρωμένη και έξυπνη πληροφόρηση που αναβαθμίζει το προφίλ της επιχείρηση σας. Προσφέρει την οργάνωση και ετοιμότητα που μέχρι σήμερα μόνο μεγάλες εταιρείες με πολυάριθμο προσωπικό μπορούσαν να επιδείξουν.

ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

Οι λύσεις φορητής τιμολόγησης ως δυνατοί συνδυασμοί Hardware και Software επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δίνουν εύκολα λύσεις σε θέματα φορητής απομακρυσμένης διαχείρισης των πωλήσεων, των τιμολογήσεων αλλά και της αποθήκης προσφέροντας στους εκάστοτε χρήστες ένα πολύ φιλικό και εργονομικό περιβάλλον.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Εφαρμογές λογιστικής παρακολούθησης τόσο για λογιστικά γραφεία όσο και για επιχειρήσεις. Μέσα από πληθώρα διαθέσιμων εκδόσεων, προσφέρουμε λύσεις που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες κάθε οργανωμένου λογιστηρίου καθώς και λογιστικού γραφείου. Σύγχρονα εργαλεία και αναβαθμισμένες λειτουργίες εξασφαλίζουν έλεγχο όλων των δεδομένων και προσφέρουν πλήθος επιλογών για σωστή και ολοκληρωμένη διοικητική πληροφόρηση.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Απλό και πλήρες πρόγραμμα διαχείρισης μισθοδοσίας με ελαχιστοποίηση του χρόνου εξοικείωσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης του χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλείψεων, λανθασμένων επιλογών. Από τα δημοφιλέστερα και πιο εύχρηστα προγράμματα της αγοράς.