Η Εταιρία μας συνεργάζεται στον τομέα των εφαρμογών μισθοδοσίας με τους πλέον εξειδικευμένους φορείς καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό, από τις πιο απλές, μέχρι τις πλέον απαιτητικές ανάγκες στο συγκεκριμένο χώρο.

Business Μισθοδοσία HRM

Η Business Μισθοδοσία προσφέρει:

 • Διαχείριση Σ.Σ.Ε., Ατομικών & Επιχειρησιακών Συμβάσεων
 • Πλήρη Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων
 • Σύγχρονη διαχείριση συστήματος ανταμοιβών
 • HRM / Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Οικονομική Πληροφόρηση
 • Advanced Ωρομέτρηση

Extra Μισθοδοσία:

Η Extra Μισθοδοσία προσφέρει:

 • Πλήρη κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων.
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυτόματη ενημέρωση μέσω Internet και αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών με βάση τις αλλαγές των Σ.Σ.Ε.
 • Πλήρη διατήρηση ιστορικότητας, προβολή πινάκων ιστορικότητας συμβάσεων, προβολή κειμένων Σ.Σ.Ε.
 • Μαζικότητα Υπολογισμών & λοιπών ενεργειών όλων των εργαζομένων όλων των εταιριών.
 • Ευέλικτη διαχείριση καρτέλας εργαζομένου.
 • Δυνατότητα ανά πάσα στιγμή σύνδεσης μέσω Internet με την πλατφόρμα ενημέρωσης www.e-forologia.gr και την “ΟnLine Τράπεζα Ολοκληρωμένης Φορολογικής & Εργατικής Ενημέρωσης” για την εύρεση διατάξεων. Επίσης, αναζήτηση με λέξεις κλειδιά μέσω ειδικού πεδίου στην αρχική οθόνη ή πληκτρολογώντας συγκεκριμένη διάταξη, για να βρεθεί η διάταξη.
 • Πληρότητα εκτυπώσεων και δυνατότητα σχεδίασης εκτυπώσεων.
 • Αρχείο πληρωμών, αυτόματη δημιουργία εντολών πληρωμών σε όλες τις Τράπεζες και προβολή πληρωμών σε τράπεζες και μετρητοίς.
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες – Υποβολές μέσω Internet. Δυνατότητα υποβολής μέσω internet των Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, ΑΠΔ, καθώς και εξαγωγής αρχείων εισφορών σε Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία.

Hyper Μισθοδοσία

Η Hyper Μισθοδοσία προσφέρει:

 • Εξειδικευμένο Reporting
 • Advanced Ωρομέτρηση
 • Οικονομική Πληροφόρηση
 • Query Builder
 • Access Security