Μηχανογράφηση: Ποια τα οφέλη για την επιχείρησή σας

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων - Ποια τα οφέλη

Τι είναι η μηχανογράφηση επιχειρήσεων

Η μηχανογράφηση αποτελεί ζωτικό παράγοντα της σωστής οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών και θεωρείται απαραίτητη.

Ζώντας κυριολεκτικά μέσα στην τεχνολογία – θέλοντας και μη – πολλοί είναι αυτοί που, στο άκουσμα των λέξεων υπολογιστές, δίκτυα, ολοκληρωμένη οργάνωση, αυτοματοποίηση διεργασιών, απομακρυσμένη βοήθεια και εργασία, ακόμα και σήμερα φοβούνται και δεν γνωρίζουν πως να διαχειριστούν την νέα πραγματικότητα. 

Η έννοια της μηχανογράφησης έρχεται από το κοντινό παρελθόν και έδειξε από νωρίς τις δυνατότητες της, ώστε με την χρήση της να ωφελήσει την κάθε επιχείρηση – μικρή ή μεγάλη – που αποφασίζει να την ενστερνιστεί. 

 

Πώς επιτυγχάνεται μια σωστή μηχανογράφηση

Ξεκινώντας από την διαχείριση των πόρων της επιχείρησης – ανθρωπίνων, οικονομικών και υποδομών – μέσω της χρήσης προγραμμάτων ERP (Enterprise Resource Planning) επιτυγχάνεται η διαχείριση καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως η λογιστική, οι προμήθειες, η υλοποίηση έργων, η διαχείριση κινδύνων και πλήθος άλλων.

Έτσι καταφέρνουμε να μειώσουμε τα κόστη διαχείρισης κάθε φύσης έργων, εργασιών, κινδύνων και την μεγιστοποίηση των κερδών όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης χρόνου και πόρων. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να επιλέξουμε το σωστό ERP πρόγραμμα που θα κατανοεί τις ανάγκες μας και θα προσαρμόζεται σε αυτές, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις διαφοροποιήσεις της δουλειάς μας, προϊόντος του χρόνου και των παγκόσμιων συνθηκών που αποδεδειγμένα πια μας επηρεάζουν. 

 

Ποια τα κύρια μέρη

Μια σωστή οργάνωση ξεκινάει με τα κατάλληλα εμπορικά προγράμματα τα οποία ποικίλουν ανάλογα το είδος της κάθε επιχείρησης και τις ανάγκες αυτής.

Κάποια από τα κύρια μέρη και τις επιλογές ενός εμπορικού προγράμματος και λογισμικού ERP είναι τα εξής:

 • Εμπορική Διαχείριση
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • CRM (Πρόγραμμα Διαχείρισης Πελατών / Πελατολόγιο)
 • Χρηματοοικονομικά
 • Πρόγραμμα Μισθοδοσίας (HRM)
 • Project Management (Διαχείριση Έργου)
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Marketing (Διοίκηση – Στρατηγική Μάρκετινγκ)
 • E-Commerce (Διασύνδεση με e-shop και αυτοματοποίηση διαδικασιών)


Ποια τα κύρια οφέλη

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως όσο πιο μηχανογραφημένη είναι η επιχείρησή μας, τόσο πιο εύκολα θα διεκπεραιώνονται οι καθημερινές εργασίες της, θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών, ανεξάρτητα από το γεωγραφικό στίγμα του καθενός, θα είναι αυτοματοποιημένη η εξαγωγή οικονομικών, λογιστικών και διαχειριστικών δεδομένων, η αξιοποίηση των οποίων βοηθά στην καλύτερη οργάνωση στρατηγικής από πλευράς του επιχειρηματία στην πρόληψη λαθών και ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Τα οφέλη της μηχανογράφησης

Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης προσαρμόζονται οι προτάσεις και οι λύσεις και δύναται να διαφοροποιηθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

 

Συμπέρασμα

Αξίζει μια τέτοια επένδυση για μια επιχείρηση;
Για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω η απάντηση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη πέραν του ότι είναι απαραίτητη.

Εμείς στην easy solutions, έχοντας την τεχνογνωσία άνω των 10 ετών στην εξυπηρέτηση πελατών, σε ευρεία γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων, ερχόμαστε αρωγός στο κομμάτι αυτό, να αναλύσουμε, να εξηγήσουμε, να σχεδιάσουμε και να παρέχουμε στον κάθε ενδιαφερόμενο δυνητικό πελάτη, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής του – ανεξαρτήτως μεγέθους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλύσουμε τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
Start typing to see posts you are looking for.
easy solutions_logo_website