Θεσσαλονίκη: Αντώνη Τρίτση 15-17, Πυλαία, T.K. 55535

Τηλ.: 2310 464 414

Πάτρα: Δημητρίου Γούναρη 21-23. Τ.Κ. 26221

Τηλ.: 2610 224838

e-mail: info@easysolutions.gr