Pylon Accounting

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το PYLON Accounting είναι μία λογιστική εφαρμογή με καινοτόμες λειτουργίες και ιδέες μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον σχεδιασμένο σε τεχνολογία αιχμής.

Πλήρως εναρμονισμένη εφαρμογή με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών τήρησης και παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, όπως και Αναλυτικής Λογιστικής.

Τεράστια περιθώρια παραμετροποίησης και προσαρμογής στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη

Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα υποσυστήματα που αφορούν την Οικονομική Διεύθυνση μίας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης επιχείρησης:

 • Λογιστική
 • Πάγια
 • Έντυπα & Οικονομικές Καταστάσεις
 • Προϋπολογισμοί
 • Κοστολόγηση
 • CRM

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένη με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στις επιχειρήσεις.

Advanced Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Με την ευκολία ενός κλικ δείτε τα οικονομικά στοιχεία ενός συναλλασσόμενου, πάρτε την τρέχουσα Οικονομική Εικόνα, κάντε συγκρίσεις με το παρελθόν και αξιολογείστε τις επιδόσεις της επιχείρησης με τους Αριθμοδείκτες και αναβαθμίστε εύκολα και γρήγορα το χρηματοοικονομικό reporting της επιχείρησής σας! Εξάγετε το Report σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε και μοιραστείτε το με αυτούς που θέλετε για το επόμενό σας meeting!

Ελεύθερα Πεδία και Διαστάσεις

Μετατρέψτε τη λογιστική σας εφαρμογή στο απόλυτο εργαλείο διοικητικής και οικονομικής πληροφόρησης. Τα 15 –out of the box- custom πεδία και οι 5 διαστάσεις (project, τομείς δραστηριότητας 1-2, σεζόν, brand) που είναι διαθέσιμα σε κάθε σας καταχώρηση είναι ικανά να ενσωματώσουν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε είτε αναβαθμίζοντας το reporting της Οικονομικής Διεύθυνσης είτε προσφέροντας μία γέφυρα επικοινωνίας με άλλα συστήματα και κέντρα πληροφόρησης της εταιρείας σας.

ΕΛΠ – Ready

Στις αλλαγές της νομοθεσίας χρειάζεστε οδηγό κάποιον που γνωρίζει και μπορεί να σας δώσει τις λύσεις που χρειάζεστε. Η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net έχει ενσωματώσει όλες τις αλλαγές που αφορούν τα ΕΛΠ και σας τις προσφέρει με τον πιο ευέλικτο και απλουστευμένο τρόπο. Παρακολουθήστε τις φορολογικές και λογιστικές αποσβέσεις των παγίων σας, διαχειριστείτε τις λογιστικές διαφορές μαζικά σε επίπεδο λογαριασμών είτε σε επίπεδο μεμονωμένων καταχωρήσεων ή πάρτε Report και αναλυτικές εκτυπώσεις που μπορούν με ένα κλικ να σας μεταφέρουν μέχρι και το λογιστικό άρθρο!

Κοστολόγηση χωρίς Αναλυτική Λογιστική

Τώρα μπορείτε να έχετε στην διάθεση σας Κοστολογικά Δεδομένα χωρίς να οδηγήσετε το λογιστήριο σας στο κυκεώνα ενός Κυκλώματος Αναλυτικής Λογιστικής. Η λύση ονομάζεται «Κέντρα Κόστους Κέρδους». Αυτόματη Κατανομή Κινήσεων Λογιστικής με την χρήση Δυναμικών Μοντέλων Μερισμού σε πολλαπλές Διαστάσεις (Υποκατάστημα, Τομέα Δραστηριότητας κ.τ.λ). Απευθείας Καταχώρηση Κινήσεων και δυνατότητα Αναμερισμών με την ευκολία και την ταχύτητα εξαγωγής του Αποτελέσματος ανά Κέντρο και με δυνατότητα εφαρμογής custom Σεναρίων!

Έντυπα που περιμένουν το κλικ σας για να υποβληθούν

Βάλτε τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία ετοιμασίας των φορολογικών και λογιστικών σας εντύπων. Υπολογίστε και συμπληρώστε αυτόματα όλα τα έντυπα και υποβάλετέ τα με ένα κλικ στην εκάστοτε ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ. Θέλετε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο; Προσαρμόστε ελεύθερα τη διαδικασία στα μέτρα σας με δυνατότητα χρήσης μάσκας σε λογαριασμούς και live preview των συνδεδεμένων λογαριασμών ανά πεδίο εντύπου. Ή χρησιμοποιήστε κάποια από τις πολυάριθμες πληροφοριακές εκτυπώσεις (π.χ. Κατάσταση Ελέγχου ΦΠΑ) για να κάνετε εύκολα και γρήγορα τις επαληθεύσεις σας!

Εξελιγμένο Σύστημα Παρακολούθησης Παγίων

Το πιο εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων είναι εδώ! Με απεριόριστα μητρώα (ΕΛΠ, ΔΛΠ, Custom κλπ) τα οποία είτε μπορούν να ενημερώνονται με μία κοινή κίνηση είτε μεμονωμένα. Με δυνατότητες συσχέτισης παγίων. Με κάλυψη επενδυτικών Νόμων και επιχορηγήσεων. Με ελεύθερη περιοδικότητα υπολογισμού των αποσβέσεων. Με δυνατότητες παρακολούθησης πρόσθετων αποσβέσεων. Με πολλαπλούς κανόνες απόσβεσης ανά πάγιο. Με παρακολούθηση θέσης παγίου. Με υποστήριξη όλων των τύπων κίνησης και δυνατότητα προσθήκης δικών σας custom. Με λίγα λόγια, με ο,τιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε!

Πλήρης Αυτοτέλεια Χρήσεων

Οι χρήσεις έχουν πλήρη αυτοτέλεια μεταξύ τους και μπορούν μεταξύ τους να έχουν διαφορετικές περιόδους (μήνας, εβδομάδα, μέρα, κλπ), κατηγορία βιβλίων ή ακόμα και Λογιστικά Σχέδια! Έτσι μπορείτε πιο εύκολα να διατηρείτε όλα τα δεδομένα σας συγκεντρωμένα και να μη χρειάζεται να δημιουργήσετε νέα εταιρεία κάθε φορά που προκείπτει μία μικρή ή μεγάλη αλλαγή στις λογιστικές της παραμέτρους!

Πολλαπλά Βιβία / Ημερολόγια

Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστα ημερολόγια ή βιβλία εσόδων – εξόδων, τα οποία είτε μπορούν να ενημερώνονται με μία κοινή κίνηση είτε να κάνετε καταχωρήσεις που ενημερώνουν καθένα ξεχωριστά! Έτσι μπορείτε, για παράδειγμα, να καλύψετε εύκολα τις ανάγκες σας ως προς τα ΔΛΠ ή με ελάχιστες κινήσεις να παίρνετε τη διαφοροποιημένη πληροφόρηση που χρειάζεστε για την εταιρεία σας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

1Ημερολόγιο
 • Ημερολόγιο φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων online ενημερωμένο μέσω του e-forologia.gr
 • Παρακολούθηση εταιρικών εργασιών και προθεσμιών υποχρεώσεων
 • Ανάθεση εργασιών
 • Καταχώρηση ραντεβού, επικοινωνιών, σημειώσεων, κλπ.
2Έντυπα
 • Αυτόματη ενημέρωση όλων των φορολογικών εντύπων από Λογιστικές καταχωρήσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή με ένα κλικ όλων των εντύπων με υποστήριξη όλων των μεθόδων υποβολής (υπόχρεος, λογιστής, εκπρόσωπος, κλπ.)
 • Καταχώρηση πληροφοριακών δεδομένων ανά έντυπο
 • Πλήρης κάλυψη Μ.Υ.Φ.
3Αναλυτική Λογιστική
 • Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής με Φύλλα Μερισμού Γενικής Λογιστικής
 • Φύλλα Μερισμού Αναλυτικής Λογιστικής (δυνατότητα αναμερισμού άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής)
 • Ενημέρωση Αναλυτικής σε πραγματικό χρόνο (live) ή σε δεύτερο χρόνο (batch)
 • Ειδική φόρμα Μαζικής Καταχώρησης Φύλλων Μερισμού που μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε επίπεδο κινήσεων Λογαριασμού όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων άρθρων
 • Εκτύπωση Κατάστασης Μερισμών για εύκολο έλεγχο και επισκόπηση
4Πάγια
 • Πολλαπλά συστήματα παγίων (Φορολογικό, Λογιστικό, ΔΛΠ, κλπ.)
 • Πολλαπλοί συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο με χρήση ημερομηνιακών διαστημάτων
 • Δυνατότητα ενιαίας ενημέρωσης κίνησης παγίου ή για κάθε σύστημα παγίου χωριστά
 • Υποστήριξη περιόδων αδράνειας παγίου, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, κλπ.
 • Παρακολούθηση σχετιζόμενων παγίων
 • Υπολογισμός αποσβέσεων με ελεύθερη επιλογή περιοδικότητας
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων
5Εκτυπώσεις
 • Πληθώρα φίλτρων και παραμετροποιήσεων σε επίσημες και πληροφοριακές εκτυπώσεις
 • Προφίλ εκτυπώσεων για άμεση εκτέλεση προ-παραμετροποιημένων εκτυπωτικών με ένα κλικ
 • Εκτύπωση σε χαρτί, εξαγωγή σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων (.pdf, .xls, .doc, κλπ.) και εμφάνιση σε WYSIWYG ή πλέγμα (grid)
 • Data zoom-in μέχρι και επίπεδο άρθρου / εγγραφής
 • Ελεύθερος σχεδιασμός custom εκτυπώσεων μέσω συστήματος E.R.G. (Easy Report Generator)
6Άρθρα – Κινήσεις
 • Ταχύτητα στην καταχώρηση με ελεύθερη προσαρμογή της σχεδίασης της φόρμας και τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου, ανά χρήστη
 • Πρότυπα άρθρα και «έξυπνες» λειτουργίες, όπως π.χ. ενημέρωση πεδίου τύπου παραστατικού από τελευταία ενημέρωση συναλλασσόμενου
 • Δυνατότητα παράλληλης ενημέρωσης ξένων νομισμάτων
 • Άμεση πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενου, στοιχεία CRM, καρτέλα λογ/σμού
7Σύνδεση με Λοιπές Εφαρμογές
 • Σύνδεση με οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή της αγοράς και ενημέρωση κινήσεων, συναλλασσόμενων και λογαριασμών μέσω του μοναδικού εργαλείου «Import Designer»
 • Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων μέσω του εργαλείου «FastImport»
 • Ενσωμάτωση και ενοποίηση δεδομένων Λογιστικής από όλες τις εφαρμογές της σειράς Pylon
 • Ενημέρωση από τις εφαρμογές Extra, Hyper, Business και Pylon Μισθοδοσία
8Οικονομικές Καταστάσεις
 • Δημιουργία πολλαπλών Προτύπων για όλα τα είδη Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμειακές Ροές, Μεταβολή Καθαρής Θέσης)
 • Δυναμική διαμόρφωση Ενοτήτων, Κονδυλίων και Στηλών ανα Πρότυπο με δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου
 • Ορισμός πλήθους Περιόδων Οικονομικής Κατάστασης
 • Αυτόματη ανάκτηση και συμπλήρωση Κατάστασης με Ανάκτηση από Δεδομένα Λογιστικής και Αποθηκευμένη Κατάσταση
 • Δυνατότητα υπολογισμού και εκτύπωσης σε πολλαπλά νομίσματα και γλώσσες
9Σύνδεση με τα προϊόντα της σειράς Pylon
 • PYLON Commercial
 • PYLON Hospitality
 • PYLON Restaurant
 • PYLON Retail
 • PYLON ERP

Επικοινωνήστε μαζί μας!​

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε την φόρμα και θα σας καλέσουμε σύντομα.